Er zijn geen CBD bloemen beschikbaar online

Stand van zaken
We merken dat er steeds meer (online) winkels opduiken in België die voedingsmiddelen of voedingssupplementen verkopen op basis van de plant Cannabis sativa L., maar is dit wel toegelaten in België?

Het FAVV is hierover duidelijk: deze producten zijn niet toegestaan in België. Niettegenstaande onze controles, stellen we immers vast dat levensmiddelen die cannabis bevatten toch op de markt worden gebracht. Zo werd er bijvoorbeeld op 21/08/2018 een recall van een product georganiseerd (product werd van de markt gehaald en teruggeroepen van bij de consument) voor een voedingssupplement wegens de aanwezigheid van de stof “Δ9-THC”, die een potentieel gevaarlijke verdovende stof is voor de mens en die aanwezig is in cannabis. 

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van Cannabis sativa L. zijn in België verboden 
Voor bepaalde soorten levensmiddelen kan wel een derogatie worden aangevraagd, met name op basis van de analyseresultaten van elk betrokken lot die aantoont dat er geen toxische stoffen meer aanwezig zijn in de producten van dat lot. Dit betekent dus dat een dergelijke derogatie geldig is voor één specifiek lot van een bepaald product, en niet voor het product zelf. Enkel de producten die deze afwijking hebben verkregen van de FOD Volksgezondheid mogen legaal op de markt worden gebracht en kunnen als veilig worden beschouwd. 

Aanvragen voor derogaties van dergelijke producten moeten ingediend worden bij de FOD Volksgezondheid. Zaakvoerders of consumenten die willen weten of aan een product een derogatie werd toegekend, kunnen dit navragen bij hun leverancier. Deze laatste moet beschikken over het vrijstellingsdocument met vermelding van de toegestane lotnummers.

In geval van bloemen en bladeren van de plant die als kruidenthee kunnen gebruikt worden, wordt er geen derogatie toegekend. Dit met het oog op het risico van misbruik, maar ook risico’s in verband met de aanwezigheid van THC zelf in zeer kleine hoeveelheden, en de aanwezigheid van andere cannabinoïden, zoals CBD.

Op Europees niveau worden extracten verrijkt met cannabidiol of CBD gezien als nieuwe voedingsmiddelen onder de Novel Food Regulation 2015/2283. Deze zijn op dit moment echter niet toegestaan. Een toelating is pas mogelijk na een evaluatie van het dossier door EFSA.

Wees de eerste om te reageren...
Laat een reactie achter